Нашите кораби
 • Риболовен кораб "Харасимов Младши"

  Дължина:  27.20 м;

  БРТ: 78.61

  Мощност: 574 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Барбун, ВН 79 79

  Дължина: 27.20 м;

  БРТ: 78.61

  Мощност: 574 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Калиакра

  Дължина: 15.97 м;

  БРТ: 19.74

  Мощност: 235 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Виктория

  Дължина: 16.20 м;

  БРТ: 14

  Мощност: 133.86 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК ЕГЕО 2

  Дължина: 16.50 м;

  БРТ: 31.93

  Мощност: 185 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Св. Анна 1

  Дължина: 16 м;

  БРТ: 20

  Мощност: 73.55 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК АГИ

  Дължина: 11.64 м;

  БРТ: 11.49

  Мощност: 110.33 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Бумеранг

  Дължина: 21 м;

  БРТ: 31.76

  Мощност: 242.72 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Одесос

  Дължина: 17.15 м;

  БРТ: 30

  Мощност:  260 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Бизоне

  Дължина: 15.75 м;

  БРТ: 20

  Мощност: 180 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Амбър

  Дължина: 13.50 м;

  БРТ: 29.06

  Мощност: 125 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Русано

  Дължина: 15.97 м;

  БРТ: 19.74

  Мощност: 176. 52 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК ВН 47 48

  Дължина: 17 м;

  БРТ: 32

  Мощност:  125.03 кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS

 • РК Данчовото Георги ВН 408

  Дължина:  .. м;

  БРТ:

  Мощност:.... кс

  Риболовни уреди: ОТМ, TBB, GNS