Сдружение „Черноморски изгрев“ организира дискусия (кръгла маса) на тема „Бъдещето на морския риболов и перспективи за риболовния сектор на България“.

Сдружение „Черноморски изгрев“ организира дискусия (кръгла маса) на тема „Бъдещето на морския риболов и перспективи за риболовния сектор на България“, което ще се проведе на 20.04.2022 г., от 10:30 часа, в зала 4 Пресцентър на Фестивален конгресен център, гр. Варна.

В събитието ще участват представители на морския риболовен сектор, Министерство на земеделието, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и научните институти. Темите, които  ще бъдат обсъдени, са:

  1. Предстоящи ограничения и мерки за управление на основните видове - обект на стопански риболов, като барбуня, акула, рапани, хамсия, цаца и др. Позиция на сектора и страната ни пред GFCM и ЕК;
  2. Състояние за запасите според научните работници и представителите на риболовния сектор;
  3. Възможностите за финансиране в новия програмен период 2021-2027 г.

Необходимостта от подобен форум е обсъждана многократно в последната година, като целта е всяка от страните да получи съответните данни, които да послужат при формиране на националната ни политика в следващите години.

Каним заинтересованите лица от морския риболовен сектор да вземат участие в дискусията.

 

УС на Сдружение „Черноморски изгрев“