Сдружение „Черноморски изгрев” e асоциация на професионално заети лица в областта на морския риболов в Черно море. Организацията ни е регистрирана през 2000 г. катo юридическо лице с нестопанска цел съгласно законите на Република България. През 2011 г. сдружението бе официално призната от министъра на земеделието и храните браншова организация съгласно Регламент 104/200.

От 19.02.2019 г. Сдружението получи признаване за организация на производителите на продукти от риболов. Това стана със заповед №РД-200/19.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 

Организацията ни обединява значителна част от риболовните кораби по Северното Черноморие, което включва района между гр. Бяла и гр. Дуранкулак. 

Сдружението обединява повече от 35 фирми, които оперират 46 риболовни кораба с дължина над 12 метра.  Основните видове риба, които са обект на риболов от нашите кораби, са: , барбун, калкан, рапан, акула, трицона, сафрид и лефер.

Основна цел на „Черноморски изгрев” е защита правата и интересите на неговите членовете във връзка с извършваните от тях риболовни дейности във водите на Европейския съюз в Черно море.

Като призната организация на производители на продукти от морски риболов, Сдружение "Черноморски риболов" има за цел да стабилизира пазара на черноморска риба чрез колективно планиране и управление на риболовните ни дейности, предприемане на мерки за съобразяване на уловите с пазарните изискваниясъдействие за насочването на доставките и предлагането на пазара на продуктите на нашите членове. 

Сдружението има важни ангажименти за насърчаване на жизнеспособни и устойчиви риболовни практики, като с дейността си допринася в борбата срещу незаконния риболов, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди на своите.

Ясните и открити позиции на нашата организация по важните въпроси в бранша я правят надежден партньор при провеждане на национално отговорна политика в риболовния сектор.

Управителният съвет на Сдружението се състои от трима души. Това са Поля (Полина Харасимова - Бонева), Джими (Джемаледин Алиев), Краси (Красимир Петров), Янчо (Янчо Янев) и Емо (Емил Милев), който е председателят на управителния съвет на нашата организация.