• София

  ул. Княз Борис I, ап.2; София 1463

  0887 21 21 99 – Димитър Димитров;
  email: decaleges@gmail.com

  Sofia
  126 "Vitosha" Blvd., ap.5
  Sofia, 1000

  Mobile: +359 887 212199 - Dimitar Dimitrov
  email: decaleges@gmail.com
 • Варна

  Южна промишлена зона.
  Административна сграда на „Север експорт“ ООД
  0898 69 90 60 – Емил Милев
  email: bss.varna.bg@gmail.com

  Varna city
  South Industrial area
  Sever Export Ltd. office
  tel. 0898 69 90 60 – Emil Milev
  email: bss.varna.bg@gmail.com